bt365国际站

粘度计

bt365投注网站粘度计NDJ-1(0#)

样式 :机械式
转速范围(r/min) :6/12/30/60r/min
转子规格 :0-4
粘度范围(mpa.s) :0.1-10(5)mpa.s

bt365投注网站粘度计SNB-1

样式 :数字式
转速范围(r/min) :6/12/30/60r/min
转子规格 :1-4
粘度范围(mpa.s) :10-10(5)mpa.s

bt365投注网站粘度计NDJ-8S

样式 :数字式
转速范围(r/min) :0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min
转子规格 :1-4
粘度范围(mpa.s) :10-2*10(6)mpa.s

bt365投注网站粘度计NDJ-5S

样式 :数字式
转速范围(r/min) :6/12/30/60r/min
转子规格 :1-4
粘度范围(mpa.s) :10-10(5)mpa.s

bt365投注网站粘度计NDJ-4

样式 :机械式
转速范围(r/min) :0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min
转子规格 :1-4
粘度范围(mpa.s) :10-2*10(6)mpa.s

bt365投注网站粘度计NDJ-1

样式 :机械式
转速范围(r/min) :6/12/30/60r/min
转子规格 :1-4
粘度范围(mpa.s) :1-10(5)mpa.s

WWW.HENGPING.NET Corporation of China 2010bt365国际站精密天平bt365官网分析天平 公司简介 联系我们

客服电话
  • 15157564050
  • 15258505380